Menti, túli, végi

Menti, túli, végi

Ha egy nyelvlecke tanulsága meglepő, felvetődhet az olvasóban, mi az oka az adott írásmódnak. Egy ilyen eset vizsgálata következik.

A legutóbbi nyelvleckében a „talaj menti fagy” kifejezés helyesírására hívtam fel a figyelmet. A kifejezés helyes írásmódja első látásra meglepő lehet, ezt mutatja az is, hogy rögtön érkezett a témával kapcsolatban egy kérdés, mely így szólt:

De mi alapján? Nekem pont a »talajmenti« tűnik természetesebbnek a »tiszántúli« vagy »faluvégi« mintájára.

A válasz összetett, mert a nyelvleckében bemutatott kifejezés és a kérdező által analógiaként felhozott példák mind más-más nyelvtani szabály alapján írandók úgy, ahogy. Lássuk!

talaj menti fagy

A fenti esetben a „menti” szó melléknév ’valami mentén levő’ jelentéssel szerepel. Hasonló ehhez például a patak menti vagy Tisza menti szerkezet is.

Ebben az esetben a 183. szabály érvényesül.

tiszántúli

Itt a kiinduló szavunk egy tájegység megnevezése: Tiszántúl. Ennek -i képzős alakja a tiszántúli.

Ebben az esetben a 172., illetve a 174. a) szabály érvényesül.

Hozzáteszem, hogy találkozhatunk különírt alakkal is (Tiszán túl, Tiszán túli) amennyiben a hol? kérdésre válaszoló névutós kapcsolatot használjuk, s nem az imént említett tájegységre gondolunk.

Ez utóbbi esetre pedig a 108. a) szabály vonatkozik.

faluvégi

A kifejezés kiinduló szava a faluvég, vagyis a ’falunak a vége’ jelentésű szó, melyben a -nak birtokos jelző jelöletlen marad, s ezért egybeírjuk. (Tehát ez egy jelöletlen birokos jelzős szóösszetétel.) Ennek az -i képzős formája a faluvégi.

Itt a 110. szabály a mérvadó.

S hogy még tovább árnyaljuk a képet: ennél az esetnél is előfordulhat különírt szerkezet. Az egybeírt és különírt alakok közt a különbség árnyalatnyi, de mégis érzékelhető. A Magyar helyesírási szótár példáját hozom:

  • faluvégi panzió = a faluvégen levő panzió
  • falu végi lakosok = a falu végén lakók

Köszönöm figyelmedet, s együttműködésedet nyelvi értékeink megőrzésében!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.